Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Ngày 28 tháng 9 năm 2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tổ chức Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2020, đến dự đại hội có đ.c Lương Hải Âu Bí thư Đảng ủy, giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Bí thư Chi bộ là đ.c Nguyễn Trung Nghĩa giám đốc Trung tâm, Phó bí thư Chi bộ là đ.c Phan Thu Hương Phó giám đốc Trung tâm.HSP