Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2019
1. Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025, định hướng 2030.
2. Mã số: ĐT.GT.2017.775
3. Thời gian thực hiện:12 tháng, từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018
4.Cấp quản lý: cấp thành phố
5. Thuộc Chương trình:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, lĩnh vực Quản lý và phát triển đô thị.
6. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 23/8/1984 Giới tính: Nam
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thông tin tại Đại học Swinburne – Australlia, Tiến sỹ chuyên ngành Chính phủ điện tử tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.
Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên.
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ phần mềm thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0934.323.884 Fax: E-mail: nna.hsp@gmail.com
Tên cơ quan đang công tác: Trung tâm Công nghệ phần mềm thành phố Hải Phòng – Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng
Địa chỉ cơ quan: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Địa chỉ nhà riêng: 24/31 Bến Bính, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
7. Thư ký đề tài
Họ và tên: Vũ Thị Ngân
Ngày, tháng, năm sinh: 12/2/1987 Giới tính: Nữ:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Chức vụ: Phó trưởng phòng Dịch vụ
Điện thoại: 0934398687 Email: vuthingan@hsp.vn
Tên cơ quan đang công tác: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng
Địa chỉ cơ quan: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Địa chỉ nhà riêng: 1/17/322 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
8. Cơ quan chủ trì đề tài:
Tên cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng
Điện thoại: 0313.828667 Fax: 031.3641014
Địa chỉ: Số 213A Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Nguyễn Trung Nghĩa. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.
HSP