Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Sau khi triển khai thành công "Hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng", đến tháng 3/2013 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng đã làm việc và thống nhất và triển khai "Hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình" cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. Với chủ trương thực hiện việc quản lý lao động dạy nghề nông thôn trên địa bàn Tỉnh Thái Bình một cách hiệu quả nhất, Sở Lao động Thái Bình đã tiếp nhận thông tin hỗ trợ tư vấn và thực hiện phối hợp với HSP hoàn thành Hệ thống quản lý được xây dựng theo công nghệ mới chạy trên trình duyệt Internet, thuận tiện cho việc khai thác, quản lý và sử dụng.Ngày 06/06/2013 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng đã tiến hành chuyển giao công nghệ Phần mềm " Hệ thống quản lý dạy nghề nông thôn cho Sở Lao động Thái Bình" cho cán bộ phòng Dạy nghề -  Sở Lao động Thái Bình, cán bộ quản lý dạy nghề của 8 huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.