Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Khai trương và vận hành chính thức Cổng dịch vụ công thành phố
30/11/2017 - 07:53
Cổng dịch vụ công thành phố do Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng. Sáng 11/5/2017 Cổng dịch vụ công được khai trương tại Sở Thông tin và Truyền thôngCổng dịch vụ công được khai trương vận hành chính thức và Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công thành phố tại Quyết định số 43/QĐ-STTTT ngày 08 tháng 5 năm 2017 của sở Thông tin và Truyền thông. Cổng dịch vụ công có địa chỉ: dichvucong.haiphong.gov.vn


Ảnh chụp màn hình Cổng dịch vụ công khai trương


HSP

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào