Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Tạo lập môi trường chính quyền điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp
20/06/2017 - 08:57


Theo báo cáo của UBND thành phố về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn, đến nay, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có Cổng thông tin điện tử trong hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố và cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản theo quy định. Mô hình chính quyền điện tử cấp quận được xây dựng thí điểm tại UBND quận Ngô Quyền và Hồng Bàng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đã được phê duyệt với mục tiêu xây dựng Hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, thông qua đó tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp.

Hiện đã có 90% các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong nội bộ cơ quan; gần 100% cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử công vụ @.haiphong.gov.vn; 100% các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã triển khai ứng dụng chữ ký số để gửi nhận văn bản điện tử. Hệ thống thông tin dùng chung của thành phố gồm Hệ thống Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, Hệ thống “Một cửa” điện tử, trục kết nối liên thông kết quả xử lý thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thành phố đang sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức do Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm thông tin – tin học thuộc Văn phòng UBND thành phố xây dựng từ tháng 5/2015, phần mềm này sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có và được đánh giá là giao diện thân thiện với người sử dụng và đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn quản lý của thành phố Hải Phòng.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin chung của thành phố; đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin còn thiếu; nguồn lực đầu tư cho các dự án lớn về phát triển và ứng dụng còn khá hạn hẹp; một số dự án lớn chưa được triển khai xây dựng; phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức chưa có tính năng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã...

UBND thành phố đã có kiến nghị với Bộ Nội vụ sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai có hiệu quả Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng được yêu cầu quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng (trang bị máy chủ, thiết bị bảo vệ hệ thống mạng), hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin, vận hành sử dụng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng rõ các tiêu chí trong Đề án Quản lý cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó chú trọng xây dựng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tác nghiệp; đặc biệt quan tâm sử dụng cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã cài, đặt vận hành sử dụng tại các địa phương.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào