Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Giới thiệu về phần mềm điều hành
26/08/2014 - 16:23


 - Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được Trung tâm Công nghệ phần mềm xây dựng và thiết kế để quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý điều hành công việc trong các đơn vị nhà nước như các Sở, Ngành, Quận, Huyện, các đơn vị trực thuộc, tổ chức, doanh nghiệp khác:
- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
Hệ thống phần mềm Điều hành doanh nghiệp (Bussiness operatiion) là hệ thống cho phép lãnh đạo đơn vị có thể điều hành doanh nghiệp của mình mọi nơi, mọi lúc một cách dễ dàng. 
1. Mục tiêu của hệ thống
- Đáp ứng được quá trình điều hành tác nghiệp thông suốt tới mọi người trong doanh nghiệp.
- Luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, chính xác, kịp thời và đạt được hiệu quả cao từ lãnh đạo đến nhân viên và sự phản hồi ngược lại.
- Tạo ra môi trường làm việc mọi nơi, mọi lúc giúp cho việc chia sẽ thông tin và phối hợp công việc được dễ dàng và nhanh chóng.
2. Chức năng của hệ thống
Hệ thống cho phép người sử dụng được nhìn thấy và làm việc trên những công việc được giao theo đúng người, các công việc được bảo đảm tính độc lập giữa những người dùng.
a) Điều hành:
- Quản lý quá trình Giao/ Nhận / Phản hồi một công việc giữa lãnh đạo và nhân viên.
- Cấp trên có thể kiểm soát tiến độ công việc khi đã giao cho cấp dưới về thời gian, mức độ hoàn thành và có thể gửi thông báo nhắc nhở.
b) Lịch làm việc:
- Lịch cá nhân: Mỗi cá nhân có trách nhiệm lên lịch công tác cho riêng mình trong tuần, lịch này sẽ được tổng hợp với lịch của lãnh đạo giao, lịch của đồng nghiệp xây dựng mà có người dùng đó tham gia để hiển thị đầy đủ lịch mà mình phải làm.
- Lịch phòng: Lịch phòng sẽ được lập do lãnh đạo phòng hoặc người được ủy quyền dựa trên dữ liệu được tổng hợp từ lịch công tác của các thành viên trong phòng nếu được đồng ý đưa lên.
- Lịch cơ quan: Lịch này được lãnh đạo đơn vị tạo và được văn phòng chỉnh sửa theo đúng thực tế xảy ra.
c) Tin nhắn nội bộ: Tích năng chat trực tuyến cho phép nhắn tin nội bộ một cách dễ dàng. Ngoài ra hệ thống trang bị tính năng thông báo chung để phục vụ điều hành một cách dễ dàng hơn.
d) Chỉnh sửa văn bản trực tiếp: Hệ thống cho phép chỉnh sửa trực tiếp văn bản của mình tại máy của người dùng và tự động đồng bộ dữ liệu về server, do vậy người dùng cảm thấy dễ dàng và thuận tiện.
e) Lưu trữ, quản lý Hồ sơ công văn:
Chức năng này cho phép Nhập/Chuyển/Giao xử lý đối với các công văn được gửi đến đơn vị gồm:
- Công văn đến 
- Công văn đi
f) Báo cáo thống kê: Trang bị bộ lọc dữ liệu thuận tiện, các thống kế báo cáo rõ ràng
- Hệ thống được xây dựng có thể ứng dụng cho tổ chức đơn lẻ hoặc có sự phân cấp về mặt quản lý, bảo đảm được tính linh hoạt trong liên thông văn bản, điều hành và quản lý công việc.
- Hệ thống hỗ trợ giao diện hiển thị trên thiết bị di động bảo đảm người dùng có thể sử dụng được phần mềm mọi lúc mọi nơi.
- Người dùng trong hệ thống là người quản trị hệ thống và người sử dụng hệ thống. Người sử dụng trong hệ thống này được tạo ra bởi người quản trị của hệ thống, các thông tin cơ bản của người dùng bao gồm Username, Password, Ảnh đại diện, email, số điện thoại,… Hệ thống không cho phép người sử dụng có thể tự tạo cho mình những Usename để tham gia hệ thống.
- Hệ thống được thiết kế trên nền hệ thống mã nguồn mở Drupal 7.
- Bản quyền xây dựng và thiết kế phần mềm của Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Hải Phòng.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào