Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Hoạt động phát triển phần mềm
07/04/2014 - 15:15
Hoạt động phát triển phần mềm:

- Xây dựng và phát triển phần mềm Cổng lõi Cổng thông tin điện tử : Hoàn thiện và bàn giao 33 Cổng thành phần các sở, ngành, quận, huyện của Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.
- Xây dựng 11 cổng thành phần cấp phường, phần mềm quản lý lĩnh vực tư pháp cho Quận Hồng Bàng
- Triển khai một số website, phần mềm cho các tổ chức: Hội Chữ thập đỏ, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, Ban Tuyên giáo, Ban Quản lý khu kinh tế v.v..
- Triển khai một số website, phần mềm cho các doanh nghiệp: Đức Thịnh, Thành Nhân, Kính mắt Sài Gòn, Du lịch Suối Gôi - Cát Bà, Hiệp hội doanh nghiệp Quận Hồng Bàng v.v..
- Duy trì 1 lớp vườn ươm nhân lực phần mềm gồm 4 học viên.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào