Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Cơ Cấu Tổ Chức
04/06/2010 - 08:26(Sơ đồ tổ  chức bộ máy)  1. Ban giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Trung Nghĩa

ĐT:  0904636363

Mail: nguyentrungnghia@hsp.vn

Phó Giám đốc: Phan Thu Hương

ĐT: 031.3828667 – 0902113318

Mail: phanthuhuong@hsp.vn  
         


2. Phòng Hành chính tổng hợp

Phó Trưởng phòng PT: Trịnh Thị Hòa

ĐT: 031.3828667 – 0917502638

Mail: trinhthihoa@hsp.vn

3. Phòng Phát triển phần mềm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Cường

ĐT: 0904928829

Mail: nguyenphuongcuong@hsp.vn

4. Phòng Dịch Vụ

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Ngọc

ĐT: 0979678876

Mail: nguyenthiminhngoc@hsp.vn

5. Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Anh

ĐT: 0904289892

Mail: nguyenngocanh@hsp.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Thu Thủy
ĐT:0986057287
Mail: lethuthuy@hsp.vn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thành Tích - Giải Thưởng(09/09/2011 - 17:21)
Quá Trình Phát Triển(04/06/2010 - 08:36)
Cơ Cấu Tổ Chức(04/06/2010 - 08:26)
Chức Năng - Nhiệm Vụ(04/06/2010 - 08:18)