Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Chức Năng - Nhiệm Vụ
04/06/2010 - 08:18
GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ HSP


Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng
Tên gọi bằng tiếng nước ngoài: HAIPHONG SOFTWARE PARK
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: HSP
Trụ sở chính: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3736674 Fax: 0313.641014
Cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN: Luật Khoa học và Công nghệ (số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000); Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN; Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tài sản, tổ chức và biên chế của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, tổ chức và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Vị trí và chức năng:
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có tên giao dịch Quốc tế là: HAIPHONG SOFTWARE PARK (Viết tắt là HSP).
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng có chức năng nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo; các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Nhiệm vụ:
1- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm:
a- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của Thành phố.
b- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
c- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
d- Hợp tác liên doanh, liên kết để sản xuất gia công các sản phẩm phần mềm.
2- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông:
a- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của Thành phố.
b- Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông có trình độ cao.
c. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, ươm, tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho thành phố.
d. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các nhu cầu xã hội.
3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông:
a- Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
b- Dịch vụ chuyển giao công nghệ, phân phối, cung ứng sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt, chạy thử, tích hợp hệ thống; dịch vụ kỹ thuật về mạng và truyền thông; sửa chữa, bảo trì, bảo hành hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
c- Dịch vụ tư vấn, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
d- Tổ chức các dịch vụ văn phòng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
đ- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan, khảo sát, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ở trong và ngoài nước.
4- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
5- Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định.
6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở thông tin và truyền thông giao.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thành Tích - Giải Thưởng(09/09/2011 - 17:21)
Quá Trình Phát Triển(04/06/2010 - 08:36)
Cơ Cấu Tổ Chức(04/06/2010 - 08:26)
Chức Năng - Nhiệm Vụ(04/06/2010 - 08:18)