Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành Phố
15/08/2017 - 16:15
1. Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng
2. Mã số: ĐT.CN.2017.776
3. Thời gian thực hiện: 08 tháng, từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017
4. Cấp quản lý: cấp thành phố
5. Thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, lĩnh vực Công nghệ thông tin
6. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1971 Giới tính: Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0904636363
Email: nguyentrungnghia@hsp.vn
Tên cơ quan đang công tác: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng - Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng.
Địa chỉ cơ quan: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Địa chỉ nhà riêng: 11/94 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
7. Thư ký đề tài
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh: 30/5/1979 Giới tính: Nữ:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Chức vụ: Phó trưởng phòng Dịch vụ
Điện thoại: 0979678876 Email: ntmngoc@hsp.vn
Tên cơ quan đang công tác: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng
Địa chỉ cơ quan: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
10. Cơ quan chủ trì đề tài:
Tên cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng
Điện thoại: 02253.828667 Fax: 02253.641014
Địa chỉ: 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào