Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên
30/06/2017 - 15:26

Tháng 6 năm 2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng hoàn thành công việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào