Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến Thành Phố
30/06/2017 - 15:11

Dự án lập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hải Phòng được khởi động từ cuối năm 2016. Hiện, Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng thuộc Sở TT&TT đã hoàn thành chuyển đổi dữ liệu và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến hiện đang vận hành tại các sở, ngành, quận huyện, tập trung về một địa chỉ truy cập duy nhất là http://dichvucong.haiphong.gov.vn.

Đáng chú ý, Trung tâm Công nghệ phần mềm đã kết nối thành công phần mềm một cửa của các đơn vị với Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố và đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng kết nối với phần mềm một cửa điện tử của các đơn vị khác theo tiêu chuẩn Bộ TT&TT.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến mới khai trương của Hải Phòng cho phép các cơ quan hành chính cùng phối hợp và giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt trên môi trường mạng; đảm bảo cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép.

Bên cạnh việc tạo môi trường mạng thống nhất hỗ trợ hoạt động của các cơ quan quản lý, Cổng Dịch vụ công trực tuyến cũng đồng thời cung cấp khả năng phục vụ người dân trong tìm kiếm, đăng ký các dịch vụ công, và kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, sử dụng các hình thức dịch vụ bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến.

HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào