Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Xây dựng Cổng thông tin điện tử cho sở Du Lịch
30/06/2017 - 14:11

Theo Quyết định số 666/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Du lịch Hải Phòng được thành lập trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch từ Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Phó giám đốc Sở Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Hai phó giám đốc gồm đồng chí: Vũ Huy Thưởng, Trưởng phòng Quy hoạch- Tổng hợp, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Lê Trung Sơn, Văn phòng Thành ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.


HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào