Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
30/06/2017 - 10:16
Năm 2015 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố hải PhòngHệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố do Trung tâm Công nghệ phần mềm (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) thiết kế, xây dựng với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, có tính mở đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu trước mắt và khả năng mở rộng trong tương lai; phù hợp với khuôn mẫu về mô hình chính quyền điện tử cấp địa phương, phù hợp
với các quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia và bảo đảm tính tương thích, thống nhất trong hoạt động và các quy định về an toàn, bảo mật.

HSP

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào