Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Tập huấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sở Du Lịch
15/08/2017 - 16:28
Ngày 24/7/2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng đã tổ chức tập huấn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho sở Du Lịch thành phố.


 Trong năm 2017 Sở Du lịch thành phố đã xây dựng 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công thành phố. Tại sở Du Lịch, Trung tâm Công nghệ phần mềm đã tổ chức tập huấn sử dụng 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho các lãnh đạo, cán bộ một cửa, cán bộ thụ lý của các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Du Lịch.


 Trong thời gian tập huấn các lãnh đạo, cán bộ sở Du Lịch đã rất nhiệt tình trao đổi và thực hiện một cách nghiêm túc chương trình tập huấn.
HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào