Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Đào tạo Dịch vụ Công trên cổng DVC thành phố cho Sở Xây dựng
21/06/2017 - 15:14
Ngày 4/4/2017 Sở Xây dựng tổ chức cho cán bộ nhân viên tham dự lớp hướng dẫn sử dụng DVC trên cổng DVC thành phố do cán bộ chuyên trách về CNTT của Trung tâm Công nghệ phần mềm đào tạo.

HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào