Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Đào Tạo Cổng TTĐT cho Sở Du Lịch
20/06/2017 - 10:14
Ngày 20/12/2016  Trung tâm Công nghệ Phần mềm Hải Phòng Đào tạo hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Sở Du lịch Hải Phòng.

HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào