Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Đào tạo chuyển giao phần mềm QLVBĐH
20/06/2017 - 10:09
Ngày 19/11/2016 Trung tâm Công nghệ Phần mềm Hải Phòng tổ chức Đào tạo chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản Điều hành cho Thành Đoàn Hải Phòng.

HSP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào