Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset
Hoạt động đào tạo
07/04/2014 - 15:18
Hoạt động đào tạo:- Tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng và quản trị Cổng cho cán bộ chuyên trách 33 sở, ngành, quận, huyện.
-Tổ chức lớp đào tạo Giám đốc Công nghệ thông tin CIO; Quản lý dự án Công nghệ thông tin

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào