LB.Counter
Khai trương và vận hành chính thức Cổng dịch vụ công thành phố
Thời gian: 30/11/2017 - 07:53
Cổng dịch vụ công thành phố được Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng. Sáng 11/5/2017 Cổng dịch vụ công đã được khai trương
Giới thiệu về phần mềm điều hành
Thời gian: 26/08/2014 - 16:23
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được Trung tâm Công nghệ phần mềm xây dựng và thiết kế để quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý điều hành công việc ...
Phần mềm quản lý bán hàng
Thời gian: 26/08/2014 - 16:00
Quản lý bán hàng trong doanh nghiệp là công việc quan trọng, đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp...
Hoạt động phát triển phần mềm
Thời gian: 07/04/2014 - 15:15
- Xây dựng và phát triển phần mềm Cổng lõi Cổng thông tin điện tử : Hoàn thiện và bàn giao 33 Cổng thành phần các sở, ngành, quận, huyện của Cổng thông tin ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset