LB.Counter
Tạo lập môi trường chính quyền điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp
Thời gian: 20/06/2017 - 08:57
Theo báo cáo của UBND thành phố về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán ...
Khai trương hệ thống phần mềm một cửa điện tử quận Đồ Sơn
Thời gian: 20/06/2017 - 08:53
Sáng 27/2, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND quận Đồ Sơn tổ chức khai trương hệ thống phần mềm một cửa điện tử quận Đồ Sơn.
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH
Thời gian: 26/08/2014 - 16:23
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được Trung tâm Công nghệ phần mềm xây dựng và thiết kế để quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý điều hành công việc ...
Phần mềm quản lý bán hàng
Thời gian: 26/08/2014 - 16:00
Quản lý bán hàng trong doanh nghiệp là công việc quan trọng, đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp...
Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố
Thời gian: 20/06/2017 - 09:30
Sáng nay - 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng tổ chức khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố.
Hoạt động phát triển phần mềm
Thời gian: 07/04/2014 - 15:15
- Xây dựng và phát triển phần mềm Cổng lõi Cổng thông tin điện tử : Hoàn thiện và bàn giao 33 Cổng thành phần các sở, ngành, quận, huyện của Cổng thông tin ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset