LB.Counter
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2017
Thời gian: 01/08/2017 - 11:22
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2017
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành Phố
Thời gian: 15/08/2017 - 16:15
Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng Mã số: ĐT.CN.2017.776
Thông báo tuyển dụng viên chức.
Thời gian: 30/06/2017 - 09:18
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức.
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển cấp Thành Phố
Thời gian: 20/06/2017 - 10:55
1.Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025, định hướng 2030. 2. Mã số: ĐT.GT.2017.775 3. Thời gian thực hiện:12 ...
Thông báo tuyển dụng 2010
Thời gian: 22/10/2010 - 02:18
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng cần tuyển một số vị trí như sau:
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset