LB.Counter
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành Phố
Thời gian: 15/08/2017 - 16:15
Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng Mã số: ĐT.CN.2017.776
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển cấp Thành Phố
Thời gian: 20/06/2017 - 10:55
1.Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng đến năm 2020, 2025, định hướng 2030. 2. Mã số: ĐT.GT.2017.775 3. Thời gian thực hiện:12 ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset