LB.Counter
Thuê phòng hội thảo
Thời gian: 13/06/2016 - 09:21
Thuê phòng hội thảo
Dịch vụ "Cho thuê phòng hội thảo, khóa đào tạo ngắn và dài hạn"
Thời gian: 01/09/2011 - 11:25
Trung tâm Công nghệ Phần mềm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset