LB.Counter
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2017
Thời gian: 01/08/2017 - 11:22
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2017
Thông báo tuyển dụng viên chức.
Thời gian: 30/06/2017 - 09:18
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức.
Thông báo tuyển dụng 2010
Thời gian: 22/10/2010 - 02:18
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng cần tuyển một số vị trí như sau:
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset