LB.Counter
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên
Thời gian: 30/06/2017 - 15:26
Tháng 6 năm 2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng hoàn thành công việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Đài phát thanh huyện Thủy Nguyên.
Xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến Thành Phố
Thời gian: 30/06/2017 - 15:11
Năm 2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng đã xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hải Phòng.
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hội chữ Thập đỏ Thành Phố
Thời gian: 30/06/2017 - 14:55
Năm 2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng nâng cấp Cổng thông tin điện tử cho Hội chữ Thập đỏ thành phố Hải Phòng
Xây dựng Cổng thông tin điện tử cho sở Du Lịch
Thời gian: 30/06/2017 - 14:11
Năm 2016 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng xây dựng Cổng thông tin điện tử cho Sở Du Lịch
Xây dựng Cổng TTĐT cấp 3 cho 8 phường trên địa bàn quận Hải An
Thời gian: 30/06/2017 - 11:00
Năm 2016 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp 3 cho 8 phường thuộc quận Hải An thành phố Hải Phòng
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
Thời gian: 30/06/2017 - 10:16
Năm 2015 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố hải Phòng
Xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp 3 cho huyện Kiến Thụy
Thời gian: 30/06/2017 - 10:03
Trong năm 2015 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng xây dựng Cổng thông tin điện tử cấp 3 cho 11 xã và 1 Thị Trấn thuộc huyện Kiến Thụy
Xây dựng Cổng TTĐT cấp 3 cho huyện Tiên Lãng
Thời gian: 30/06/2017 - 09:39
Năm 2015 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng xây dựng Cổng TTĐT cấp 3 cho huyện Tiên Lãng
Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong khối cơ quan quản lý Nhà nước.
Thời gian: 07/05/2014 - 10:51
Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong khối cơ quan quản lý Nhà nước.
Xây dựng cổng thông tin cho "Văn Phòng Thừa Phát Lại Hải Phòng"
Thời gian: 07/05/2014 - 09:11
Xây dựng cổng thông tin cho "Văn Phòng Thừa Phát Lại Hải Phòng"
Xây dựng Website Cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Phổ Thông Trần Nguyên Hãn
Thời gian: 06/05/2014 - 16:33
Xây dựng Website Cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Phổ Thông Trần Nguyên Hãn
Xây dựng phần mềm quản lý năng lượng – Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn -Sở Công Thương Hải Phòng.
Thời gian: 06/05/2014 - 16:28
Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn -Sở Công Thương Hải Phòng.
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset