LB.Counter
Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B,C
Thời gian: 28/07/2015 - 14:57
THÔNG BÁO Thi cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B,C (Cấp, phát Chứng chỉ trong thời hạn 1 tuần sau ngày thi)
Tuyển sinh đào tạo chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B,C
Thời gian: 28/07/2015 - 14:50
THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B,C (Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ngay sau khi kết thúc khóa học)
Quy Trình Tuyển Sinh
Thời gian: 31/05/2010 - 17:43
Học viện NIIT HẢI PHÒNG chào đón bạn gia nhập đại gia đình sinh viên NIIT trên toàn thế giới.
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset