LB.Counter
Đào tạo quản trị cổng TTĐT cấp 3 bổ sung cho các phường quận Hải An
Thời gian: 21/06/2017 - 15:20
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công tại sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời gian: 21/06/2017 - 15:06
Đào tạo Dịch vụ Công trên cổng DVC thành phố cho Sở Xây dựng
Thời gian: 21/06/2017 - 15:14
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công tại sở văn hóa và Thể thao
Thời gian: 21/06/2017 - 15:06
Hướng dẫn sử dụng DVC cho Sở Công Thương
Thời gian: 20/06/2017 - 10:45
Đào tạo bổ sung Cổng TTĐT cấp 3 cho huyện Kiến Thụy
Thời gian: 20/06/2017 - 10:41
Đào Tạo Cổng TTĐT cho Sở Du Lịch
Thời gian: 20/06/2017 - 10:14
Đào tạo chuyển giao phần mềm QLVBĐH
Thời gian: 20/06/2017 - 10:09
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Cổng Thông tin Điện tử Vườn Quốc gia Cát Bà
Thời gian: 20/06/2017 - 10:05
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công tại sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 20/06/2017 - 10:03
Đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành cho Quận Dương Kinh
Thời gian: 28/05/2014 - 16:44
Hôm nay ngày 28/5 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành cho toàn bộ cán bộ, ...
Đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành tại sở Thông tin và Truyền thông
Thời gian: 07/05/2014 - 08:32
Hôm qua ngày 6/5 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng hẹ thống Quản lý Văn bản và Điều hành cho toàn bộ cán bộ, ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset