LB.Counter
Đào tạo quản trị biên tập tin bài Cổng thông tin điện tử Vườn Quốc gia Cát Bà
Thời gian: 26/09/2018 - 09:18
Ngày 21/9 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã triển khai đào tạo hướng dẫn quản trị Cổng thông tin điện tử Vườn Quốc Gia Cát Bà cho các cán bộ Vườn Quốc gia ...
Đào tạo hướng dẫn quản trị nâng cấp Cổng thông tin điện tử Cục Hải Quan
Thời gian: 03/08/2018 - 08:53
Ngày 21/6 Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng đã triển khai đào tạo hướng dẫn quản trị nâng cấp Cổng thông tin điện tử cho các cán bộ Cục Hải Quan thành phố Hải ...
Tập huấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sở Du Lịch
Thời gian: 15/08/2017 - 16:28
Ngày 24/7/2017 Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng đã tổ chức tập huấn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho sở Du Lịch thành phố
Đào tạo quản trị cổng TTĐT cấp 3 bổ sung cho các phường quận Hải An
Thời gian: 21/06/2017 - 15:20
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công tại sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời gian: 21/06/2017 - 15:06
Đào tạo Dịch vụ Công trên cổng DVC thành phố cho Sở Xây dựng
Thời gian: 21/06/2017 - 15:14
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Công tại sở văn hóa và Thể thao
Thời gian: 21/06/2017 - 15:06
Hướng dẫn sử dụng DVC cho Sở Công Thương
Thời gian: 20/06/2017 - 10:45
Đào tạo bổ sung Cổng TTĐT cấp 3 cho huyện Kiến Thụy
Thời gian: 20/06/2017 - 10:41
Đào Tạo Cổng TTĐT cho Sở Du Lịch
Thời gian: 20/06/2017 - 10:14
Đào tạo chuyển giao phần mềm QLVBĐH
Thời gian: 20/06/2017 - 10:09
Đào tạo hướng dẫn sử dụng Cổng Thông tin Điện tử Vườn Quốc gia Cát Bà
Thời gian: 20/06/2017 - 10:05
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset