LB.Counter
Thuê phòng hội thảo
Thời gian: 13/06/2016 - 09:21
Thuê phòng hội thảo
Thuê phòng máy
Thời gian: 21/06/2017 - 09:55
Thuê phòng máy
Thuê phòng máy
Thời gian: 16/05/2017 - 09:53
Thuê phòng máy
Thuê phòng máy tính tổ chức đào tạo
Thời gian: 01/06/2015 - 00:00
Thuê phòng máy tính tổ chức đào tạo
Cho thuê phòng máy đào tạo tin học văn phòng
Thời gian: 16/04/2015 - 00:00
Cho thuê phòng máy đào tạo tin học văn phòng
Thuê văn phòng làm việc
Thời gian: 21/06/2017 - 09:51
Thuê văn phòng làm việc
Cho thuê văn phòng làm việc
Thời gian: 01/02/2016 - 09:47
Cho thuê văn phòng làm việc
Cho thuê văn phòng làm việc
Thời gian: 24/04/2015 - 00:00
Cho thuê văn phòng làm việc
Dịch vụ cho thuê văn phòng
Thời gian: 01/01/1900 - 00:00
Trung tâm Công nghệ Phần mềm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset